บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด"

บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าระบบปรับอากาศ สำหรับภายในอาคารและภายอาคาร เครื่องสร้างลมเย็น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด


312/1 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

312/1 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด

ได้แก่ 0105558020767
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วอเตอร์แอร์ แฟน ซิสเท็ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*