บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด"

บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด


19/10 หมู่บ้านรอยัลนครินทร์วิลล่า หมู่ที่ 1 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/10 หมู่บ้านรอยัลนครินทร์วิลล่า หมู่ที่ 1 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด

ได้แก่ 0105558020856
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย พรีเมี่ยม แอพพาเรล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*