บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา วางระบบ ติดตั้งแก๊สแอลพีจี เอ็นจีวีให้แก่รถทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด


935 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

935 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558020945
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สอเสมอ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*