บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด"

บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการทำความสะอาด กิจกรรมทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด


48/7 ซอยนภาศัพท์ แยกที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/7 ซอยนภาศัพท์ แยกที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558021054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*