บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด"

บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด


112 ซอยดำเนินกลางใต้ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

112 ซอยดำเนินกลางใต้ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558021453
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม โฮเต็ล เมคเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*