บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับทำเอกสารบัญชี,รับจ้างทำบัญชี วางระบบ ปรึกษาให้ข้อมูลทางบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


49 ซอยชัยพฤกษ์ 12 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

49 ซอยชัยพฤกษ์ 12 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558022212
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภษิรา แอคเค้าท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*