บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด"

บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่น ข้าว,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด


226/492 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

226/492 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558022255
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคอีพี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*