บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด"

บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต ขายปลีก ขายส่ง จัดจำหน่ายระบบขายตรง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด


338/36 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

338/36 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด

ได้แก่ 0105558022310
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พาโนลาม่า เอสเจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*