บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด"

บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าและส่งออก รวงผึ้ง น้ำผึ้ง เกสรผึ้งผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด


23/2 ซอยสุกร 1 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/2 ซอยสุกร 1 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด

ได้แก่ 0105558022387
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ริช เนเจอรัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*