บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด"

บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการถนนสะพานเขื่อนอุโมงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด


129/177 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/177 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด

ได้แก่ 0105558022816
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กุลวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*