บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกได้แก่ ผักและผลไม้สด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


11/14 อาคารพรีมาเฮ้าส์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 101 ซอยส.เกียรติชัย 2 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/14 อาคารพรีมาเฮ้าส์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 101 ซอยส.เกียรติชัย 2 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558023022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วังสุขใจ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*