บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจการจำหน่ายครีมบำรุงผิว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด


20 ซอยโชคชัย 4 ซอย 66 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 ซอยโชคชัย 4 ซอย 66 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558023715
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วอร่า พลัส (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*