บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด"

บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชนจำกั

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด


737/44 เดอะ เมดิสัน คอนโดมิเนียม ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

737/44 เดอะ เมดิสัน คอนโดมิเนียม ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 41 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558023774
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จัสท์ คอนซัลท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*