บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด"

บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด


393/963 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

393/963 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558024347
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิ๊กจั๊มพ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*