บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด"

บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริหาร จัดงานคอนเสิร์ต งานแสดงต่างๆ รวมถึงการตลาด จัดหาอุปกรณ์ จัดอำนวยความสะดวก สิ่งอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด


422/103 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด ตั้งอยู่ที่

422/103 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด

ได้แก่ 0105558024771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซโซ่ แบงค็อก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*