บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม และงานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


48/27 ซอยลาดพร้าว 114 (สันต์ประเสริฐ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

48/27 ซอยลาดพร้าว 114 (สันต์ประเสริฐ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558025599
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*