บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการสาธารณูปโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด


170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558025777
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บูทิค พีเอส3 โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*