บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด"

บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด


181/53 ซอยนวลจันทร์ 32 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

181/53 ซอยนวลจันทร์ 32 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558025785
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี แอดวานซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*