บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด"

บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดทำพัฒนาควบคุมจัดจำหน่ายให้บริการประชาสัมพันธ์โฆษณา แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด


1 ห้องเลขที่ 0838 ชั้นที่ 8 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ห้องเลขที่ 0838 ชั้นที่ 8 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105558025891
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 199 ดิจิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*