บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด"

บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า จำหน่าย อาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด


119 อาคารบีไอเอส ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 9 เอ ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

119 อาคารบีไอเอส ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 9 เอ ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด

ได้แก่ 0105558026374
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อารี อีซี่ ฟู้ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*