บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด"

บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้าเครื่องสำอางทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด


190/2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

190/2 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด

ได้แก่ 0105558026391
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ของดี มีคุณภาพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*