บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด"

บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิต น้ำมันทา น้ำมันเคลือบโลหะ น้ำมันเครื่อบเส้นด้าย น้ำมันหล่อลื่น พลังงานทดแทน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด


76 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

76 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด

ได้แก่ 0105558026447
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลบอล เคม อินดัสทรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*