บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการนำเข้าและส่งของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด


82/608 ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

82/608 ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558026510
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิตี้ เซอวิสเซส กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*