บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด"

บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับขนถ่ายสินค้าลำเลียงขนย้ายบรรจุสินค้าและรับ-ส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด


899/224 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

899/224 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558026986
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเชีย แพคกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*