บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกิจการสำหรับการบริการท่องเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด


51/212 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/212 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558027150
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ แอนด์ แอล รอยยิ้ม ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*