บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต เครื่องสำอาง อุปกรณ์เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด


569 รัชดานิเวศน์ 11 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

569 รัชดานิเวศน์ 11 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558027729
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลิฟลี่ ลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*