บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด"

บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 7,625,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เช่า ให้เช่า รวมทั้งพัฒนาและจัดสรร อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด


326/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

326/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด

ได้แก่ 0105558027907
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รวมโชคชัย2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*