บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด"

บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด


1034 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1034 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558028814
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซูเปอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*