บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด"

บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสารดูดความชื้น และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด


28/6 หมู่ที่ 10 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/6 หมู่ที่ 10 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ดรายสแควร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558029152
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดรายสแควร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*