บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด"

บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด


69/2 อาคารเพิ่มทรัพย์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 4 ซอยหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/2 อาคารเพิ่มทรัพย์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 4 ซอยหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท กันตา ออโต้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด

ได้แก่ 0105558029314
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กันตา ออโต้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*