บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด


184/208 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

184/208 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้นที่ 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558029764
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย โกลบอล แซททิสแฟคชั่น ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*