บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการสุขภาพและการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด


559/37 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

559/37 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558030215
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะลิฟท์ เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*