บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด"

บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเช่นกิจกรรมด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด


152/108 หมู่บ้านพลัส ซิตี้พาร์คศรีนครินทร์สวนหลวง หมู่บ้านนพลัส ซิตี้พาร์คศรีนครินทร์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด ตั้งอยู่ที่

152/108 หมู่บ้านพลัส ซิตี้พาร์คศรีนครินทร์สวนหลวง หมู่บ้านนพลัส ซิตี้พาร์คศรีนครินทร์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด

ได้แก่ 0105558030886
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาสา เทอร์มาคูสติก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*