บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด"

บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด


901 อาคารบี.ซี.บิลดิ้ง ชั้นที่ 7 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

901 อาคารบี.ซี.บิลดิ้ง ชั้นที่ 7 ถนนมหาจักร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558031033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็นเค โฮลดิ้งส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*