บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด"

บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด


40/204 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/204 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด

ได้แก่ 0105558031246
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีน่าน การโยธา 777 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*