บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด"

บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย หินเจียร ใบมีด หินลับมีด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานช่างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด


61/42 ตรอกโปริสภา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

61/42 ตรอกโปริสภา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558031556
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มากาโตะ อิมปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*