บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด"

บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ยกเว้นธุรกิจประกันภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด


3300/108 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3300/108 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558032226
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชค เดอะ เวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*