บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด"

บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริหารงานทั่วไป วางแผนทางธุรกิจ การประสานงานทางธุรกิจ การจัด การส่งเสริม หรือ การบริหารตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด


20/11 ซอยเจ้าสาย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/11 ซอยเจ้าสาย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558032285
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทิร์นโปรเทรนนิ่งแอนด์ออกาไนเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*