บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด"

บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด


169/83 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด ตั้งอยู่ที่

169/83 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด

ได้แก่ 0105558033354
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินฟินิท เบลส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*