บริษัท กนกกุล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กนกกุล จำกัด"

บริษัท กนกกุล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กนกกุล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กนกกุล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าดอกไม้ ใบไม้ พันธุ์ไม้ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กนกกุล จำกัด


5 ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 14 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กนกกุล จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 14 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท กนกกุล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กนกกุล จำกัด

ได้แก่ 0105558033702
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กนกกุล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กนกกุล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*