บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด"

บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 7,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ขายส่ง ขายปลีก และเป็นตัวแทนนายหน้าจำหน่ายยานยนต์โดยสารทั้งหมดเช่น รถเก๋ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด


568/1-4 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

568/1-4 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558034261
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 14 ออโต้เฮ้าส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*