บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด"

บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน เช่น หิน ทราย ปูนซีเมนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด


146 ซอยบางนา-ตราด 27 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

146 ซอยบางนา-ตราด 27 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558035748
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกรนด์มันนี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*