บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด"

บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด


193/36 อาคารเลค รัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ยูนิตบี ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

193/36 อาคารเลค รัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ยูนิตบี ชั้นที่ 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105558036019
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฟว์ เอฟ แคปปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*