บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด"

บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจำหน่าย เครื่องสำอางค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด


29/636 หมู่บ้านเค.ซี.รามอินทรา 1 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/636 หมู่บ้านเค.ซี.รามอินทรา 1 ซอยหทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด

ได้แก่ 0105558036272
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอช.เอช.แอนด์ เอช. แนชเชอรัล 2014 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*