บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด"

บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้า ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด


1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558036566
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อมรา สไมล์ ซิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*