บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด"

บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้า ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด


140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558036639
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไมล์ ซิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*