บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการวางระบบและจัดทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


2/94 ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/94 ซอยโชคชัย 4 ซอย 20 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558037406
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์เพรส แอคค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*