บริษัท ดายา นันด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดายา นันด์ จำกัด"

บริษัท ดายา นันด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดายา นันด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดายา นันด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดายา นันด์ จำกัด


2313 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดายา นันด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2313 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดายา นันด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดายา นันด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558037422
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดายา นันด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดายา นันด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*