บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด"

บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การติดตั้งระบบทุกประเภทของอาคารการเดินสายไฟการเดินสายโทรคมนาคมสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์,กล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด


229/100 ซอยร่มเกล้า 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

229/100 ซอยร่มเกล้า 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558037490
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เฟิร์ส คอนซัลท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*