บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด"

บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิต ขายปลีกและขายส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้หยอดเหรียญทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด


7 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558037511
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มีดี อินเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*